Archiefbericht Coronacrisis

In dit nieuwsbericht worden de eerder gepubliceerde berichten rondom de Coronacrisis in chronologische volgorde (nieuwste bovenaan) bijgehouden. Het meest actuele nieuwsbericht met betrekking tot de Coronacrisis staat hier.

Update 3 november 2020: Nieuwe maatregelen en bijgewerkte FAQ
Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november 22.00 uur en gelden in elk geval voor de komende twee weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Sportkantines, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

Buiten deze maatregelen blijven de basisafspraken natuurlijk van kracht, waaronder:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Heb je klachten of ben je ziek: blijf thuis.
 • Heeft iemand in je huishouden klachten of koorts: blijf thuis.
 • Je MOET in quarantaine (10 dagen thuis blijven) als:
  1. Je een Coronatest hebt ondergaan en/of je positief getest bent. Dus ook als je in afwachting bent van de uitslag van de test.
  2. Iemand in je huishouden positief is getest, of als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt.
  3. Je in een land/gebied bent geweest dat is aangemerkt als COVID-19-risicogebied, waarvoor een oranje reisadvies geldt.

Update 13 oktober 2020: Sporten nog slechts beperkt mogelijk
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn vanaf 14 oktober 22:00 uur nieuwe landelijke maatregelen van kracht. Deze zullen in ieder geval minimaal 4 weken van kracht zijn.

 • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Sportkantines, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

Update 28 september 2020: Nieuwe maatregelen
Door de hedenavond aangekondigde maatregelen van de Nederlandse Overheid zijn wij genoodzaakt om m.i.v. dinsdag 29 september de volgende maatregelen door te voeren, in ieder geval voor de komende 3 weken (t/m 20 oktober):

1. De kantine is gesloten.

2. Dit betekent dat wij eenieder verzoeken om na een training of wedstrijd, en na het eventuele douchen en omkleden, het sportcomplex te verlaten.

3. Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken. Dit betekent dus dat er geen bezoekers tot het sportcomplex worden toegelaten. O.a. ouders/verzorgers en supporters zijn dus helaas niet welkom.

EXTRA INFORMATIE
Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Let op: dit geldt alleen voor de chauffeur, dus niet voor bijv. andere familieleden zoals zusjes, broertjes en/of een andere ouder.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) die scheidsrechter is naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) die hun kind naar een wedstrijd rijden zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

4. Voor ouders/verzorgers betekent dit dat de kinderen zoveel als redelijkerwijs mogelijk bij trainingen en wedstrijden afgezet en opgehaald dienen te worden.

5. Wat dit exact betekent voor wedstrijden (denk aan bijv. vervoer), met name voor jeugdteams, weten wij nu nog niet. Jullie zullen hierover via de trainers verder worden geïnformeerd.

Wij rekenen wederom op jullie medewerking en wij realiseren ons terdege wat dit van jullie vraagt, net als in jullie werk-, school en/of privé-omgeving.
De afgekondigde maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Alleen met z’n allen krijgen wij het Corona-virus onder controle.

Hou de komende dagen en weken deze pagina en onze Social Media kanalen in de gaten voor updates.

Ook op de website van de KNVB is er een pagina met veelgestelde vragen: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Met sportieve groet,
Het bestuur van Rood Groen LVC’01

#HouVols

Update 25 juni 2020: De bal gaat snel weer rollen
Met de gisterenavond aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen komt de start van het nieuwe voetbalseizoen wederom een flinke stap dichterbij, zowel voor de voetballers als voor bezoekers van de wedstrijden.

Voor het amateurvoetbal betekenen de nieuwe versoepelingen dat het weer bezoekers kan toelaten op de accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen mits ze zich houden aan de basisregels. Tevens zijn er nog meer versoepelingen aangekondigd voor het voetbal. Zo mogen de sportkantines definitief vanaf 1 juli weer open. Dit was eerder aangekondigd en zou doorgaan mits een tweede coronagolf zou uitblijven.

We kunnen ons dus weer volwaardig gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen!

Update 11 mei 2020: Voetbal komt stap voor stap weer op gang
De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we afgelopen week al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf vandaag weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden die nu door ons worden uitgewerkt.

Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen.

Update 22 april 2020: Jeugd mag weer de voetbalvelden op
Gisterenavond (21 april) heeft het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 29 april ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Wat dit betekent voor onze jeugdleden, weten we op dit moment nog niet. De regie hiervoor ligt namelijk bij de gemeente, die bepaald onder welke voorwaarden eventuele trainingen mogen plaatsvinden. Zodra we hier meer nieuws over hebben, zullen we dit natuurlijk met jullie delen.

Update 15 april 2020: Financiële gevolgen besluit
Vooralsnog hebben wij een beetje reserve om nog een paar weken het verlies aan inkomsten op te vangen, maar daarbij zijn wij wel afhankelijk van de inkomsten uit contributies. Alleen dan kunnen wij de doorlopende vaste lasten opvangen. Denk alleen al aan de energievoorschotten die we betalen. Deze zijn verlaagd maar die kunnen niet naar nihil. De kosten voor het reguliere veldonderhoud blijven daarnaast ook gewoon doorlopen. De contributie van 2020-2021 begint pas weer in september 2020. We moeten dus ruim 5 maanden (medio maart, begin september) zonder inkomsten zien te overbruggen.

Als vereniging zullen wij ons zo veel mogelijk inspannen om de negatieve financiële gevolgen tot een minimum te beperken. Wij zijn echter genoodzaakt iedereen die zijn/haar contributie nog niet volledig heeft voldaan, vriendelijk doch dringend te verzoeken dit voor 30 april 2020 te doen! De automatische incasso’s lopen natuurlijk gewoon door de komende maanden.

Wij begrijpen dat iedereen heel moeilijke tijden doormaakt, maar we vragen ook begrip voor de situatie van je vereniging. We moeten deze periode zien te overleven.

Update 15 april 2020: Sportieve gevolgen besluit
We zullen ook de start van het nieuwe seizoen ter hand nemen. Ook zullen we nadenken over het eventueel organiseren van activiteiten en samenkomsten in de periode tot aan het begin van het nieuwe seizoen. Of we dit kunnen ontplooien, hangt van overheidsmaatregelen, het onderhoudsschema van onze velden en de temperatuur af.

We gaan er uiteraard van uit dat iedereen begrip heeft voor de huidige situatie en we hopen dat jullie weer met z’n allen volgend seizoen met heel veel enthousiasme naar, en bij onze vereniging komen.

Indien er onverwachts leden zijn die aan het einde van het seizoen willen stoppen of vertrekken, vragen we die leden om contact op te nemen met de trainersstaf van dit seizoen. Rest ons jullie allen veel gezondheid toe te wensen voor.

Update 1 april 2020: Competities amateurvoetbal niet hervat
Op dinsdag 31 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding hiervan heeft de KNVB besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.