Kledingplan

Sinds het seizoen 2014/’15 neemt ieder spelend lid van Rood Groen LVC’01 deel aan het kledingplan. De bijdrage hiervoor bedraagt € 15,- per spelend lid en wordt samen met de contributie geïnd/betaald. Op deze pagina vind je meer informatie over het kledingplan.

Waarom een kledingplan?

Centraal in het kledingplan staat de gedachte dat de beschikbaarheid van wedstrijdtenues losgekoppeld moet zijn van de aanwezigheid van sponsoren. In het kledingplan wordt voor ieder spelend lid een wedstrijdtenue aangeschaft door de vereniging. Deze wedstrijdtenues zijn, èn blijven eigendom van de vereniging. Ieder spelend lid ontvangt van de vereniging de wedstrijdtenues in bruikleen.

Tevens vergt de aanschaf en vervanging van wedstrijdtenues periodiek een hele forse investering die bovenop een mogelijke (jaarlijkse) sponsorbijdrage aan de club komt, en willen we met het kledingplan uitstraling en uniformiteit binnen onze vereniging waarborgen.

Als uitbreiding op het kledingplan is er ook gekozen voor een uniforme kledinglijn binnen de vereniging. Door het collectief aanschaffen van sportkleding en –artikelen zijn er goede afspraken gemaakt met de kledingleverancier, waarvan zowel de vereniging als ook het lid profiteert!

Naast de wedstrijdtenues kunnen we tal van andere sportkleding en –artikelen aan de leden aanbieden tegen een hoge kortingen !!! Denk hierbij bijv. aan trainingspakken, trainingssetjes, ballen, sporttassen, poloshirts, etc. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met Deventrade en Ivo’s Sportshop waarbij we voor onze kleding het merk STANNO gaan voeren.

Alle leden hebben de mogelijkheid om deze sportkleding en –artikelen aan te schaffen via Ivo’s Sportshop (Kloosterstraat 29, Simpelveld) en onze Ledenshop.

Voordelen van het kledingplan

 • Ieder team speelt in dezelfde wedstrijdtenues, dit zorgt voor uitstraling en uniformiteit.
 • Voordeel voor de vereniging én voor de leden door het verlagen van de kosten voor sportkleding en –
  artikelen.
 • Niet alleen collectieve inkoop door de vereniging, maar ook individuele aankopen bieden veel voordeel voor
  de leden. Denk maar eens aan de aanschaf van bijv. een trainingspak, sporttas, rugzak en trainingssetje.
 • Gelijkwaardige behandeling van alle teams en spelende leden.
 • Er is altijd een compleet en uniform wedstrijdtenue voor elk spelend lid beschikbaar.
 • We kunnen sponsoren andere mogelijkheden bieden. Hierdoor ontstaat er voor de vereniging meer financiële
  ruimte voor andere, belangrijke investeringen om optimale voetbalfaciliteiten te kunnen bieden.
 • Een positief effect voor de clubcultuur: trots zijn op je club, zorgdragen voor je vrijwilligers, erbij willen horen.