Privacybeleid

Privacybeleid

Rood Groen LVC’01 respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In dit privacybeleid lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.roodgroenlvc01.nl, onze facebookpagina www.facebook.com/RGLVC01, alle berichten die namens Rood Groen LVC’01 worden verzonden en alle publicaties die namens Rood Groen LVC’01 worden gedaan. Ook is het privacybeleid van toepassing op ons programma voor de ledenadministratie, Sportlink. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Rood Groen LVC’01 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons over wenst op te nemen, dan kan dit via e-mail: info@roodgroenlvc01.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd een bestuurslid aanspreken.

Wie zijn wij en wie ben jij?
Wij zijn Rood Groen LVC’01, als vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 14072895 met als vestigingsadres: Oude Akerweg 153 te (6291 DB) Vaals. Wij zijn te bereiken via onze website www.roodgroenlvc01.nl, het emailadres info@roodgroenlvc01.nl en via ons algemeen telefoonnummer 043-306 4228.

Jij bent lid, medewerker, vrijwilliger, sponsor of toeleverancier van Rood Groen LVC’01. Daar waar wij jou als lid aanspreken, bedoelen we indien je jonger dan 16 jaar bent ook je ouder, voogd of verzorger mee.

Begrip
Wij vragen als vereniging, die volledig wordt gedragen door vrijwilligers, jouw begrip voor onze eventuele tekortkomingen in kennis, daadkracht en financiële middelen om jou adequaat te kunnen voorzien van informatie over jouw gegevens binnen onze gegevensverwerking. Zodra zich echter tekortkomingen voordoen, zullen wij deze terstond op proberen te lossen waarbij wij te allen tijde de bescherming van de persoonsgegevens zullen waarborgen. Deze bepaling doet echter niets af van de wettelijke mogelijkheden die jij hebt en je zonder beperkingen op kunt beroepen.

Daar waar deze voorwaarden geen uitsluitsel geven is de wet AVG bepalend.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, bijv. wanneer je onze website of facebookpagina bezoekt of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het aangaan van het lidmaatschap van Rood Groen LVC’01. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan Rood Groen LVC’01 o.a. de contributie niet incasseren of uitbetalingen verrichten waardoor je niet bij ons kunt trainen, voetballen of werkzaamheden anderszins kunt verrichten. Wij bewaren jouw gegevens in Sportlink, een programma dat rechtstreeks in verbinding staat met de KNVB. We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken buiten de KNVB, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Wij maken graag foto’s en filmpjes van wedstrijden, activiteiten en natuurlijk de teamfoto’s om op onze website en social media te plaatsen. Daarbij willen we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de foto staat. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd of verzorger van bent aan te kunnen melden voor activiteiten, wedstrijden en andere KNVB gerelateerde zaken. De gegevens zijn nodig om een juiste administratie te kunnen voeren voor het verwerken van de contributie, teamindelingen, verzekeringen en aanmelding bij de door KNVB georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden en toernooien.

Hierbij geven we jou een overzicht van de soort gegevens die wij bewaren met betrekking tot jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd of verzorger van bent en voetbalt bij Rood Groen LVC’01 en vermelden daarbij waarvoor wij deze gebruiken.

Om onze vereniging goed te laten functioneren zijn de volgende gegevens van een lid nodig:

 • Je voor- en achternaam, zodat we weten wie je bent.
 • Je geboortedatum, zodat we weten hoe oud je bent.
 • Je geslacht, voor het samenstellen van de teams.
 • Je nationaliteit, wij willen graag weten hoe internationaal onze club is.
 • Je adresgegevens, deze komen op de factuur te staan.
 • Je woonplaats, idem.
 • Je telefoonnummer(s), zodat we je kunnen bereiken voor een vraag of mededeling.
 • Je IBAN-nummer zodat we contributie kunnen innen en andere financiële zaken kunnen afwikkelen.
 • Je e-mailadres, zodat Rood Groen LVC’01 je bijv. een factuur kan sturen en je op de hoogte kan houden van voetbal- en verenigingszaken die relevant zijn voor jou. Dat kunnen zaken zijn als wijzigingen van de trainingen, afkeuring van de velden, nieuwsbrieven en bevestiging van inschrijven of uitschrijven bij Rood Groen LVC’01.

Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken als het noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van de voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 en haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Als wij voornoemde gegevens niet tot onze beschikking hebben, is het niet mogelijk om te functioneren als lid bij Rood Groen LVC’01.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
We delen je persoonlijke gegevens met de KNVB. Verder worden er geen gegevens uitgewisseld met derde partijen, tenzij wettelijke voorschriften anders gebieden. Ook de KNVB verwerkt de gegevens maar is zelf verantwoordelijk dat het gebeurt volgens de richtlijnen van de AVG. Binnen de AVG is de KNVB in ons geval een zgn. verwerker.

Links naar andere websites
Onze website of social media pagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website www.roodgroenlvc01.nl, onze facebookpagina www.facebook.com/RGLVC01, alle berichten die namens Rood Groen LVC’01 worden verzonden en alle publicaties die namens Rood Groen LVC’01 worden gedaan. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Rood Groen LVC’01 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
Rood Groen LVC’01 kan dit privacybeleid aanpassen. Als wij het privacybeleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. Wij raden je aan de website en dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens.
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Het bestuur van Rood Groen LVC’01
Laatste update: september 2018