Jeugdfonds Sport & Cultuur

Beste ouders, verzorgers,

Wij krijgen geregeld vragen over ondersteuning en tegemoetkoming in de kosten die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap bij Rood Groen LVC’01. Het gaat dan over de contributie en het kledingplan.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg kan hierin ondersteunen. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een club. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen doen en dat er geen kind (letterlijk) aan de zijlijn staat. MEEDOEN = MEER KANSEN!

Spelregels

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom ouders de sport niet kunnen betalen;
 • Een sportaanvraag dient te alle tijden te worden ingediend door een intermediair *
  Ouders, kinderen, jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen;
 • Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan;
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
 • De betaling van de contributie en eventuele attributen, wordt na ontvangst van de factuur, direct overgemaakt aan de betreffende sportvereniging/sportwinkel. Ouders/verzorgers ontvangen dus geen geld;
 • Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde attributen (kleding, (sport)materiaal) kunnen worden verkregen;
 • Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen worden gemaakt voor de verschillende vechtsporten;
 • De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan
  de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

*De intermediair: Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of een gezondheidsorganisatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg werkt nauw samen met de Limburgse Leergelden en adviseert dan ook om aanvragen in te laten dienen via een medewerker van Stichting Leergeld.

Voorwaarden voor kinderen uit de gemeente Vaals

 • Leeftijd: Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar;
 • Gezinsinkomen: Het gezinsinkomen is minder dan 110% van het wettelijk sociaal minimum;
 • Vergoedingen: Maximaal € 225,- per 12 maanden, per kind.

Uitzondering! Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers wel een inkomen hebben maar toch het sporten of culturele activiteit niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders/verzorgers ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten of culturele activiteit te betalen kan, bij uitzondering, toch een beroep op het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan. Bijvoorbeeld: Ouders zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen en veel kinderen, éénouder gezin met laag inkomen enzovoorts.

Inwoners van de gemeente Vaals kunnen zich wenden tot Hannie Pleijers, de buurtsportcoach van de gemeente Vaals. Kijk voor meer informatie op https://www.vaals.nl/inwoners/vaals-beweegt/buurtsportcoach

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met de Coördinator Jeugdvoetbal, Pascal Schmets (06-5121 6801, pschmets@hotmail.com).