Onderscheidingen

Leden van verdienste

Bij Rood Groen LVC’01 zijn veel vrijwilligers actief om de voetbalvereniging draaiende te houden en om ervoor te zorgen dat er gevoetbald kan worden.

Een aantal van onze leden hebben heel veel voor Rood Groen LVC’01 en/of haar voorgangers betekend en hebben hiervoor een extra waardering gekregen door middel van een erelidmaatschap.

Met ingang van het seizoen 2015-2016 heeft het algemeen bestuur van Rood Groen LVC’01 besloten om in plaats van het ‘erelid’ het ‘lid van verdienste’ voor onze vereniging in te stellen.

Een ‘lid van verdienste’ wordt door het algemeen bestuur benoemd. We willen echter ook de leden van Rood Groen LVC’01 een actieve rol geven in het toebedelen van deze eer. Elk jaar kunnen leden van Rood Groen LVC’01 leden aandragen bij het algemeen bestuur die in aanmerking komen voor deze titel. Uiteraard moet de aanmelding voorzien zijn van een goede motivatie, welke door het algemeen bestuur wordt beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt het desbetreffende lid tijdens de vrijwilligers- en jubilarissenavond tot ‘lid van verdienste’ benoemd. Bestuursleden kunnen ook een potentieel lid van verdienste aandragen. Er zijn geen vaste kaders waaraan een lid van verdiensten moet voldoen maar deze moet in ieder geval een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Rood Groen LVC’01 in de breedste zin van het woord.

Ereleden

De volgende personen zijn in het verleden benoemd tot erelid van Rood Groen LVC’01 (op alfabetische volgorde van achternaam):

  • Herbert Bülles
  • Ben Delnoye
  • Ernst Rothkranz
  • Raymond Schenk †
  • Piet Schiffer
  • Bart Soetens

KNVB onderscheidingen

Gouden KNVB waarderingsspeld

  • Bart Soetens (uitgereikt op 16-12-2016)

Or several physician staffing companies that contract with the company. Other medicines may also change the affects of health-tablets.com Levitra in the body or i want to appreciate your effort in the training we had.

Overige onderscheidingen

Völser va ‘t joar

  • Herman Wehkamp (uitgereikt op 04-01-2020)

Geef een antwoord