Financieel nieuws

De impact van corona is groot voor iedereen. Sommigen van ons hebben er zelfs in hun directe omgeving (of zelf) mee te maken gekregen. Graag hadden we vanuit de vereniging wat beter nieuws willen verspreiden, maar helaas is het voor ons ook billen knijpen op dit moment. Veel verengingen hebben op financieel gebied door corona(maatregelen) klappen gekregen. Ook onze voetbalvereniging helaas. Zoals de meesten wel weten, draaien we bij RGLVC’01 al jaren op “overlevingsmodus”. In de periode 2001-2011 heeft de vereniging een aanzienlijke schuldpositie opgebouwd die we sindsdien aan het aflossen zijn. Vandaar dat we sinds 2012 heel kritisch kijken naar alle uitgaven en kosten.

Helaas staan de inkomsten van RGLVC’01 ook al jaren onder druk. Coronamaatregelen hebben daarbij voor nog meer druk gezorgd. We zijn voor onze inkomsten grofweg afhankelijk van 3 inkomstenbronnen: de contributies, sponsorinkomsten en onze kantine. De kantine inkomsten zijn vanaf maart 2020 tot heden, met een (tijdelijke) uitzondering in augustus/september, nagenoeg opgedroogd. Sponsorinkomsten zijn, het zal niemand verbazen, ook wat gedaald. Het is logisch dat ondernemers die het moeilijk hebben, eerst bezuinigen op zaken als sponsoring. Dat betekent dat we als club in de basis volledig moeten terugvallen op de contributies van onze leden als voornaamste inkomstenbron. Ook nu er niet gevoetbald en getraind kan worden, lopen vaste kosten grotendeels gewoon door. Denk aan bijvoorbeeld de energiekosten van de lichtmasten, de contributies aan de KNVB en de kosten aan de onderhoud aan ons complex. Dat betekent een enorme druk op onze bescheiden financiële middelen. We zijn inmiddels in gesprek met de gemeente voor een steunpakket, maar tot op heden is daar nog geen duidelijkheid over. We snappen dat velen van jullie met vragen zitten. Ook als bestuur zitten we met de nodige vragen die voorlopig onbeantwoord blijven. Op dit moment gaan we er nog steeds vanuit dat we dit seizoen de competitie gaan uitspelen. Hoe, wanneer en in welke vorm horen we hopelijk de komende maanden. Hoe dan ook kunnen we met z’n allen concluderen dat ook dit voetbalseizoen niet verloopt zoals we dit met z’n allen hadden gehoopt. Het is frustrerend en heel vervelend. Juist in deze fase willen we op jullie, de leden, een beroep doen je vereniging zo goed mogelijk te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door je contributie voor dit seizoen reeds nu volledig aan ons te voldoen, je netjes te houden aan de coronamaatregelen en elkaar(s gezondheid) niet uit het oog te verliezen. Namens het bestuur wil ik jullie reeds op voorhand hiervoor bedanken. Blijf gezond en hopelijk tot snel bij onze mooie vereniging.