Club van 50

De Club van 50 is een groep van enthousiaste donateurs (leden en niet-leden) die Rood Groen LVC’01 een warm hart toedragen. Het streven is zoveel mogelijk deelnemers te vinden die een jaarlijkse bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen kan lid worden van de Club van 50. De namen van de leden van de Club van 50 worden vermeld op het Club van 50 bord in de kantine van het sportcomplex en op onze website.

De donaties van de Club van 50 worden gebruikt om aankopen te verrichten die voor alle leden van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuw kantinemeubilair, standen- en sponsorborden en andere belangrijke bestedingsdoelen.

Heb je interesse om een bijdrage te leveren of wil je meer informatie over de Club van 50? Neem dan contact op met Herman Wehkamp op telefoonnummer 06-1547 8669 of per e-mail: hermanwehkamp@home.nl

Bedankt voor jullie steun!

Leden Club van 50

Thijs
Jussen
Jo
Winkens
51North Brui va
Vols
Roadrunner
Vaals
Winand
Wierts
Roland
Brosselt
Hotel
De Linde
Herman
Wehkamp
Elmar
Thoenissen
Ben
Delnoye
Café
d’r Druje Eck
Rousseau Chocolade
Gulpen
Wiel & Ingrid
Souren
Hens & Gerda
Baggen
Bart
Soetens
Paul
de Grauw
Dion
Janssen
Roelof Cohlst
(Ad Libram)
Roger
Sparla
Marc
Schijns
Dwayne
Scholtes

Projecten

  • 2019-2020: Aanschaf terrasmeubilair en modernisering opslagruimtes
  • 2018-2019: Modernisering kantine
  • 2017-2018: Verbouwing en modernisering van de bestuurskamer
  • 2016-2017: Nieuwe televisie voor de kantine (i.s.m. Electro World Geelen)