Nieuw bestuur gekozen tijdens de ALV 2021

Op vrijdagavond 22 oktober jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de gebruikelijke agenda was het belangrijkste agendapunt de verkiezing van het nieuwe bestuur. Na de schriftelijke stemronde door de 25 aanwezigen werden de volgende bestuursleden met een overgrote meerderheid gekozen:

– Björn Geelen
– Herman Wehkamp
– Thijs Jussen
– Pascal Schmets
– Tim Bock

De komende maanden zullen in het teken staan van het invullen van de functies van de (nieuwe) bestuursleden, alsmede de overdracht van werkzaamheden van het huidige bestuur. De notulen van de ALV 2021 zullen spoedig via deze website worden gepubliceerd.