Algemene Ledenvergadering 2022 op vrijdag 16 december

Het bestuur nodigt alle leden van Rood Groen LVC’01 uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV 2022 vindt plaats op vrijdag 16 december om 19.30 uur in de kantine van ons sportcomplex.

Tijdens de ALV wordt teruggekeken op de resultaten die afgelopen jaar zijn bereikt en waar de vereniging op dit moment staat. Natuurlijk wordt er ook vooruit gekeken naar de toekomst. De Algemene Ledenjaarvergadering is een belangrijk moment om als lid je stem te laten horen. Als er bijvoorbeeld over een voorstel gestemd moet worden, mogen de aanwezige leden hun stem uitbrengen.

  1. Openingswoord, inleiding en algemene updates door voorzitter Björn Geelen
  2. Vaststellen notulen ALV 2021 van 22 oktober 2021
  3. Ingekomen agendapunten en stukken
  4. Financieel jaarverslag 2021-2022 door penningmeester Jessica Thewissen
  5. Update voetbalzaken door Björn Geelen (senioren) en Pascal Schmets (jeugd)
  6. Update commerciële zaken door Herman Wehkamp
  7. Rondvraag
  8. Sluiting