Een woordje van de voorzitter: Bjorn Geelen

Inmiddels zijn we alweer een jaar onderweg met het nieuwe bestuur, en ik moet zeggen dat het een genot is om met deze groep enthousiastelingen samen te werken en de vereniging te leiden. Een enorm gedreven duizendpoot in Herman Wehkamp, jong elan met Tim Bock, Pascal Schmets die taken als hoofd van de jeugdafdeling heeft overgenomen van Roland Savelberg en met verve vervult, en last but not least Jessica Thewissen die op professionele wijze onze financiën beheert.

Daarnaast zijn we enorm blij met de ingestelde commissies en werkgroepen waar een aantal vrijwilligers hun taken en werkzaamheden goed en serieus uitvoeren voor dat ene, gezamenlijke doel: het creëren van een aantrekkelijke en veilige voetbalomgeving waarin iedereen met plezier op zijn of haar niveau de voetbalsport kan beoefenen en/of leren.

Zoals oud-voorzitter Patrick Volders in een van de vorige nieuwsbrieven heeft toegelicht, heeft de vereniging het jarenlang financieel moeilijk gehad. En toch zijn we er met het oude bestuur in geslaagd om de vereniging weer financieel gezond te krijgen, een puike prestatie. Maar nu is de tijd gekomen om verder te gaan bouwen aan de toekomst.

Zo zijn we in staat geweest om met behulp van sponsoren en het kledingplan een volledig nieuwe kledinglijn op te zetten. Niet enkel voor de wedstrijdkleding, maar ook voor de leden. Via de ledenshop kunnen leden zelf kleding en artikelen uit onze STANNO clubcollectie aanschaffen. We hebben moderniseringen in de kantine kunnen doorvoeren, zijn met de Gemeente Vaals uitvoerig in gesprek over diverse onderhoudswerkzaamheden en investeringen t.b.v. verduurzaming van het sportcomplex, hebben we een nieuwe hoofdsponsorgroep samengesteld, maar bovenal zijn we weer een vereniging waar onze leden, supporters én andere verenigingen en bezoekers trots zijn om te komen!

Hoe ziet die toekomst er dan sportief uit? Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de jeugdafdeling. De afgelopen maanden zijn hierin – samen met DAOS (Dutch Academy Of Sports) – de eerste stappen gezet. Een beleidsplan waar in een later stadium ook de seniorenafdeling op gaat aansluiten. Het immers belangrijk om een goede doorstroom van jeugdspelers naar de senioren voor alle niveaus te waarborgen, voor zowel prestatieve als ook recreatieve voetballers.

Tot slot wil ik dit stuk afsluiten met een oproep. Het lidmaatschap van Rood Groen LVC’01 is meer dan alleen doordeweeks trainen en in het weekend voetballen. Ik nodig jullie (en bij minderjarigheid jullie ouders/verzorgers) namens het bestuur hartelijk uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. De ALV is wettelijk gezien het hoogste bestuursorgaan van de vereniging. Dit houdt in dat grote, bepalende beslissingen worden genomen door de ALV. Eigenlijk bepalen jullie als leden dus wat er in grote lijnen met de vereniging gebeurt. Tevens geeft het bestuur inzicht in het algemene verenigingsleven en belangrijke thema’s.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over het wel en wee van onze vereniging, schroom dan niet om op een van de bestuursleden af te stappen.

Voor nu zeg ik: “Sjun fesdaach, inge jowwe roetsj en e jelukklisj 2023”.

Groet,

Björn