Ernst Rothkranz 70 jaar lid van de vereniging

Bij Rood Groen LVC’01 zijn veel leden al vele jaren lid van de vereniging. Hier wordt om de twee jaar aandacht aan geschonken middels een speciale jubilarissenavond. Dit seizoen is het weer zover en zullen maar liefst twaalf leden in het zonnetje gezet gaan worden. Dit gaat in het voorjaar van 2019 geschieden. Echter, hierop vooruitlopend is er al één lid die we recentelijk al in het zonnetje gezet hebben. Het gaat om de heer Ernst Rothkranz die in het seizoen 2018-2019 maar liefst 70 jaar (!!!!) lid is van onze voetbalvereniging (of de voorlopers daarvan). Dit betreft een unicum dat het bestuur uiteraard niet zomaar voorbij wilde laten gaan.

Ernst heeft in het verleden heel veel voor het voetbal in Vaals betekend en heeft daardoor destijds zelfs een extra waardering gekregen door middel van een erelidmaatschap. Afgelopen week ging er dan ook een delegatie naar Ernst om hem speciaal in het zonnetje te zetten. Hij ontving het jubilarissen-speldje en een speciaal voor hem gemaakt glazen RG-beeldje. De ondertussen 86-jarige Ernst is nog steeds zeer betrokken bij Rood Groen LVC’01 en in het voetbal in zijn algemeenheid. Hij was zeer in zijn nopjes met het bezoek en hoopt nog vele jaren lid te zijn van onze vereniging!