Gemeente Vaals steunt leden met contributie

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, heeft de gemeenteraad in november besloten om de contributie voor leden van Vaalser verenigingen te subsidiëren. Dit geldt voor het jaar 2023.

Met deze subsidieregeling wordt voor leden tot en met 20 jaar 100% vergoed, voor leden van 21 jaar en ouder wordt 50% vergoed.

Tijdens de recent gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributieplicht voor het huidige, lopende seizoen 2022/‘23 niet veranderd maar dat de subsidie wordt verrekend met de contributie van volgend seizoen (2023/‘24).

Concreet betekent dit dus dat er dit seizoen geen restitutie van reeds betaalde contributie plaatsvindt, en dat ieder lid wordt geacht zijn of haar contributie en bijdrage aan het kledingplan conform eerdere contributiebrief te voldoen.

Vragen hierover kunnen gesteld worden kunnen gesteld worden door via info@roodgroenlvc01.nl. Meer informatie over de contributie vind je hier.