Nieuwe kleding, nieuwe opzet

In deze nieuwsbrief ook een stukje over onze kledingcommissie. Uit welke leden bestaat dit groepje en wat doen deze mensen? Maar vooral wat moet jij als lid van RGLVC’01 weten? Met ingang van het huidige seizoen is de kledingcommissie nieuw leven ingeblazen en zijn 2 commissieleden benoemd: Tim Langohr (contact jeugd) en Rick De Vreeden (contact senioren). De hoofdtaak van de commissie is om ervoor te zorgen dat alle teams voldoende zijn voorzien van kleding en (klein)materiaal. Het bestuur heeft de aantallen per team bepaald. Dit kan per team verschillen. De commissie zorgt er verder voor dat bij alle teams de kleding en materialen up-to-date zijn. Met up-to-date wordt bedoeld dat bijvoorbeeld beschadigde kleding en/of materiaal zo snel mogelijk wordt vervangen. Voor dit laatste heeft de commissie echter ook jouw hulp nodig. De leden zijn de oren en ogen van de commissie. Zijn er in de teamtas kapotte sokken? Of mist er een korte broek? Dan meld je dit bij je trainer of degene die namens jouw team is benoemd tot contactpersoon bestellingen. Uitsluitend die persoon is bevoegd om een bestelling te doen. Aanvragen van andere personen worden niet in behandeling genomen. Vraag binnen je team na wie de contactpersoon is. Bestellingen bij de kledingcommissie kunnen alleen per e-mail worden ingediend. Het e-mailadres van Tim Langohr en Rick De Vreeden staat op de site van RGLVC’01. Na ontvangst van een bestelling wordt de indiener door de kledingcommissie geïnformeerd over de verdere afhandeling. En dan meteen het volgende goede nieuws. De nieuwe shirts zijn eindelijk binnen gekomen na maanden van wachten. Dat wil zeggen dat er na de winterstop voor het eerst in de nieuwe shirts gespeeld gaat worden. De kledingcommissie zal er dus voor zorgen dat je snel kunt pronken in dit nieuwe shirt. Heb je nog vragen over (nieuwe) bestellingen of over andere zaken met betrekking tot kleding of (klein)materiaal, dan neem gerust contact op met Tim of Rick.